متغیرها

متغیرها به صورت key-value می‌باشند که در خارج از سورس برنامه شما پیکربندی شده‌اند تا هر مقدار بسته به محیط تغییر کند.

تغییرات متغیرها در استقرارهای قبلی اعمال نمی‌شوند، بلکه فقط در استقرارهای جدید اعمال می‌شوند.

اضافه کردن متغیر

گام اول: انتخاب برنامه

از قسمت داشبورد، برنامه‌ای که می‌خواهید متغیر‌های محلی برای آن تعریف کنید را انتخاب کنید.

choose app

گام دوم: رفتن به متغیرها

بعد از انتخاب برنامه مورد نظر، گزینه‌ی متغیرها را انتخاب کرده و بر روی دکمه متغیر جدید کلیک کنید.

environment click button

گام سوم: اضافه کردن متغییر محلی

بر روی آیکون ویرایش‌ کلیک کنید تا به رنگ نارنجی تغییر کند. نام مورد نظر خود را در قسمت key تعریف کرده و سپس، مقدار آن را در قسمت value وارد کنید. و در آخر آیکون نارنجی را فشار دهید تا تغییرات ایجاد شده ذخیره گردند.

create environment variable

این مقادیر به صورت رمزگذاری شده می‌باشند و تنها برای کاربرانی که به برنامه‌ی شما دسترسی دارند قابل مشاهد است. بنابراین می‌توانید از داده‌های حساس مانند توکن یا کلیدهای خصوصی استفاده کنید.

  • اگر یک متغیر (ENV) با نام DB_URL ایجاد می‌کنید، در سورس برنامه‌ی شما به صورت process.env.DB_URL در دسترس خواهد بود.

ویرایش متغییر محلی

برای ویرایش متغیرهای محلی می‌بایست بر روی آیکون ویرایش متغیر مورد نظر کلیک کنید و بعد از اعمال تغییرات دکمه نارنجی را فشار دهید تا تغییرات ذخیره گردند.

update environment variable

حذف متغیر محلی

برای حذف یک متغیر محلی، باید بر روی آیکون حذف کلیک کنید تا به رنگ قرمز تغییر کند. سپس با کلیک دوباره بر روی آیکون، متغیر مورد نظر حذف می‌گردد.

delete environment variable

راه‌اندازی برنامک

برای اینکه تغییرات جدید بر روی برنامه شما اعمال شود می‌توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب نمایید:

از قسمت ‌‌داشبورد و بخش نمای کلی بر روی دکمه ریستارت کلیک کنید.

apply environment changes

یا از طریق ترمینال و در ریشه اصلی برنامه‌ی خود‌، دستور fing up را وارد کنید.

$ fing up