نصب فینگ CLI

فینگ CLI با ارائه مجموعه‌ای از دستورات، این امکان را به شما می‌دهد که برنامه‌های خود را مستقر و مدیریت کنید.

برای دانلود و نصب فینگ CLI دستور زیر را در ترمینال خود وارد کنید

نصب از طریق پکیج npm

$ npm i -g @fingcloud/cli

نصب از طریق پکیج yarn

$ yarn global add @fingcloud/cli

چگونه فینگ CLI را به روزرسانی کنیم؟

زمانی که نسخه‌ی جدیدی از فینگ CLI در دسترس باشد، موقع اجرای fing پیامی در خروجی ترمینال خود مشاهده خواهید کرد که به شما اطلاع می‌دهد نسخه‌ی جدیدتری از فینگ CLI وجود دارد.

به روزرسانی از طریق پکیج npm

اگر فینگ CLI را از طریق پکیج npm نصب کرده‌اید، ساده ترین روش برای به روزرسانی آن، اجرای مجدد دستور نصب می‌باشد:

$ npm i -g @fingcloud/cli

به روزرسانی از طریق پکیج yarn

اگر فینگ CLI را از طریق پکیج yarn نصب کرده‌اید، ساده‌ترین روش برای به روزرسانی آن، اجرای مجدد دستور نصب می‌باشد:

$ yarn global add @fingcloud/cli