ورود به فینگ

اگر فینگ CLI را هنوز نصب نکرده‌اید، برای اجرای برنامه‌های خود بر روی سکوی ابری فینگ به آن نیاز دارید. جزئیات در مورد نحوه‌ی انجام این کار در نصب فینگ موجود است.

حساب فینگ دارید؟

اگر از قبل یک حساب کاربری در فینگ دارید می‌توانید با دو روش زیر به فینگ CLI وارد شوید:

ورود با مرورگر

با کمک دستور fing login --browser می‌توانید بدونه وارد کردن ایمیل و رمز عبور خود در فینگ ‌CLI وارد حساب کاربری خود شوید.

$ fing login --browser
✓ Session OK
⣻ Getting Authentication

با وارد کردن دستور بالا صفحه‌ای در مرورگر شما باز می‌شود و از شما خواسته می‌شود که حساب کاربری خود را انتخاب نمایید.

choose account

بعداز انتخاب حساب مورد نظر، به صفحه‌ای هدایت می‌شوید که با کلیک کردن بر روی گزینه‌ی به cli دسترسی بده به فینگ CLI اجازه بدهید تا به حساب کاربری شما دسترسی داشته باشد.

choose account

بعداز انتخاب این گزینه، اکانت شما با موفقیت به فینگ‌ CLI وارد می‌شود.

$ fing login --browser
✓ Session OK
✓ Authentication OK
Successfully logged in.
Session saved

ورود با خط فرمان

با وارد کردن دستور fing auth login این امکان را دارید که اکانت‌‌‌های ساخته شده خود در سکوی ابری فینگ را به فینگ CLI اضافه نمایید.

$ fing auth login -u [email] -p [password]
Successfully logged in.
  • همچنین شما این امکان را دارید که بدون استفاده از دستور auth، و تنها با وارد کردن دستور fing login در فینگ CLI وارد حساب خود شوید.
$ fing login -u [email] -p [password]

با وارد کردن ایمیل و رمز عبور خود، وارد حساب کاربری‌تان شوید.

  • برای آگاهی از دیگر دستورات مربوط به حساب کاربری در فینگ CLI به بخش دستورات مراجعه کنید.
  • برای مدیریت حساب کاربری خود از طریق داشبورد به صفحه ورود به فینگ مراجعه کنید.
$ fing auth login -u [email] -p [password]
Successfully logged in.

حساب فینگ ندارید؟

اگر هنوز حساب کاربری در فینگ ندارید، وارد صحفه‌ی ثبت نام در فینگ شوید.

  • ثبت نام با ایمیل: ایمیل، رمزعبور و شماره تلفن خود را وارد کنید.
  • ثبت نام با Github: اگر حساب گیت‌هاب دارید، می‌توانید از آن برای ثبت نام استفاده کنید.
  • ثبت نام با Gmail: اگر حساب جیمیل دارید، می‌توانید از آن برای ثبت نام در فینگ استفاده کنید.

در صورت ثبت نام با گیت‌هاب یا جیمیل، به دنبال ایمیل تأییدی باشید که برای شما ارسال می‌کنیم تا از طریق آن برای خود رمز عبور تعیین نمایید.