برنامه‌های Golang
برنامه‌های Golang

اجرای پروژه‌های Go در فینگ

این سند رفتار کلی فینگ را در رابطه با شناسایی و اجرای برنامه‌های Go توضیح می دهد. برای آگاهی بیشتر در مورد نحوه‌ی استقرار یک برنامه، به بخش اجرای برنامه Go مراجعه کنید.

سرور فینگ زمانی یک برنامه را به عنوان برنامه‌ی گولنگ در نظر می‌گیرد که در ریشه اصلی آن فایل go.mod وجود داشته باشد.

هنگامی که یک برنامه‌ی استقرار یافته در فینگ به عنوان برنامه Go شناسایی می‌شود، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

$ fing up
...
---> platform: golang

نسخه‌هایی که پشتیبانی می‌شوند

فینگ نسخه‌های مختلفی از ابزار Go را در اختیار قرار می‌دهد. نسخه‌هایی که فینگ در حال حاضر پشتیبانی می‌کند: 1.18، 1.17، 1.16 می‌باشند.

تعیین نسخه‌ی Golang

برای اینکه برنامه گولنگ شما بتواند build شده و با موفقیت بر روی سکوی ابری فینگ مستقر شود، باید نسخه‌ی آن را مشخص نمایید. برای این منظور می‌توانید از روش زیر اقدام کنید:

استفاده از فایل fing.yaml

می‌توانید از فایل fing.yaml در ریشه پروژه‌تان، برای تعیین نسخه‌ی golang استفاده کنید. به اینصورت که در فایل مورد نظر عنوان build را وارد کرده و نسخه‌ی آن را مشخص کنید:

# fing.yaml
...
build:
go_version: "1.17"

با استفاده از این روش، فینگ مراحل استقرار برنامه شما را با این نسخه‌ی تعیین شده از go آغاز خواهد کرد.

استفاده از نسخه‌ی پیش‌فرض

اگر نسخه‌ی مورد نظر خود را مشخص نکرده باشید، فینگ از نسخه‌ی پیش فرض go 1.17 برای ساخت و استقرار برنامه‌ی شما استفاده خواهد کرد.

روند ساخت یک برنامه go

برای ساخت و راه‌اندازی برنامه‌ی golang، ابتدا فینگ کتابخانه‌های برنامه را نصب و سپس مراحل build برنامه را آغاز کرده و با توجه به دستور اجرایی که در برنامه مشخص شده است، یک برنامه گولنگ را اجرا می‌کند.

نصب کتابخانه‌ها

برای نصب کتابخانه‌های برنامه go، باید در ریشه‌ی اصلی پروژه، فایل go.mod وجود داشته باشد. فینگ با توجه به کتابخانه‌های موجود در این فایل، اقدام به نصب آنها می‌کند.

اگر می‌‌خواهید قبل از نصب کتابخانه‌ها دستور خاصی را اجرا کنید، فایلی با نام pre-compile را در پوشه‌ی bin ایجاد کرده و دستورات خود را داخل آن قرار دهید.

و چنانچه قصد دارید بعد از نصب کتابخانه‌ها دستور خاصی را اجرا کنید، فایلی با نام post-compile را در پوشه‌ی bin ایجاد کرده و دستورات خود را داخل آن قرار دهید.

دستور اجرای برنامه

برای اینکه برنامه‌ی گولنگ به درستی اجرا شود، باید دستور اجرای آن مشخص شده باشد. فینگ برای این منظور از روش زیر اقدام به اجرای برنامه می‌کند:

با استفاده از Procfile

در ریشه‌ی اصلی پروژه فایل Procfile را ایجاد کرده و دستوراتی که برای اجرای برنامه مدنظر دارید را در آن قرار دهید. فینگ بعد از استقرار برنامه، بر اساس دستور موجود در Procfile ، برنامه‌ی شما را اجرا می‌کند. برای اطلاع از نحوه‌ی عملکرد آن به صفحه‌ی Procfile مراجعه نمایید.

web: bin/myapp
  • اگر در برنامه شما Procfile موجود نباشد، فینگ به دنبال پکیج main در ریشه پروژه شما می‌گردد و آن را به عنوان دستور اجرای برنامه در نظر می‌گیرد.