برنامه‌های Docusaurus-2
برنامه‌های Docusaurus-2

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه Docusaurus-2

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه Docusaurus را در فینگ یاد خواهیم گرفت.

برنامه hello-docusaurus

برای ایجاد یک برنامه‌ی docusaurus، یکی از دستورهای زیر را در ترمینال خود اجرا می‌کنیم:

$ npm init docusaurus hello-docusaurus classic
# or
$ yarn create docusaurus hello-docusaurus classic
# or
$ pnpm create docusaurus hello-docusaurus classic
  • با اجرای دستور بالا، پوشه‌ای با نام hello-docusaurus در مسیر فعلی ایجاد می‌شود که دارای ساختار اولیه‌ی پروژه‌، وابستگی‌ها و تنظیمات پیش فرض می‌باشد.
hello-docusaurus
├── blog
│ ├── 2019-05-28-hola.md
│ ├── 2019-05-29-hello-world.md
│ └── 2020-05-30-welcome.md
├── docs
│ ├── doc1.md
│ ├── doc2.md
│ ├── doc3.md
│ └── mdx.md
├── src
│ ├── css
│ │ └── custom.css
│ └── pages
│ ├── styles.module.css
│ └── index.js
├── static
│ └── img
├── docusaurus.config.js
├── package.json
├── README.md
├── sidebars.js
└── yarn.lock

اجرای برنامه

برای اجرای برنامه، ابتدا وارد مسیر اصلی پروژه شده و دستور yarn start و یا npm start را وارد می‌کنیم:

$ cd hello-docusaurus
$ yarn start
yarn run v1.22.17
# $ docusaurus start
[INFO] Starting the development server...
[SUCCESS] Docusaurus website is running at http://localhost:3000/.

اکنون http://localhost:3000 را در مرورگر خود باز کرده تا مطمئن شویم برنامه docusaurus ما کار می‌کند.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه docusaurus در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-docusaurus"
platform: "docusaurus-2"
port: 3000

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی docusaurus ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از ورود به حساب خود در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-docusaurus.onfing.ir