برنامه‌های Golang
برنامه‌های Golang

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه Go

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه Go را در فینگ یاد خواهیم گرفت.

برنامه hello-go

برای ایجاد یک برنامه go، ابتدا فایلی با نام main.go ایجاد کرده و کد خود را داخل آن قرار می‌دهیم.

// main.go
package main
import (
"fmt"
"log"
"net/http"
)
func main() {
http.HandleFunc("/hello", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
fmt.Fprintf(w, "Hello from Fing!")
})
fmt.Println("Starting server at port:", 8080)
if err := http.ListenAndServe(":8080", nil); err != nil {
log.Fatal(err)
}
}

اجرای برنامه

برای شروع برنامه، دستور go run main.go را اجرا می‌کنیم.

$ go run main.go
Starting server at port: 8080

اکنون localhost:3000/hello را در مرورگر خود باز کرده تا مطمئن شویم برنامه golang ما کار می‌کند.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه go در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-go"
platform: "go"
port: 8080

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی golang ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از وارد شدن در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-go.onfing.ir