برنامه‌های NET Core.
برنامه‌های NET Core.

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه NET Core.

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه NET Core. را در فینگ یاد خواهیم گرفت.

برای شروع ساختن برنامه‌های دات نت کور، NET SDK. را دانلود و نصب کنید.

برنامه hello-dotnetcore

ترمینال خود را باز کرده و دستور زیر را برای ایجاد برنامه dotnetcore وارد می‌کنیم:

$ dotnet new console -o hello-dotnetcore -f net6.0

این دستورات به چه معناست؟

  • دستور dotnet new console یک برنامه کنسول جدید برای ما ایجاد می کند.
  • پارامتر -o یک پوشه‌ای به نام hello-dotnetcore ایجاد می کند که برنامه ما در آن ذخیره می شود و آن را با فایل‌های مورد نیاز پر می‌کند.
  • پارامتر -f نشان می دهد که ما در حال ایجاد یک برنامه NET 6 هستیم.

فایل اصلی در پوشه و فایلی به نام hello-dotnetcore/Program.cs قرار دارد. که به طور پیش فرض، از قبل حاوی کد لازم برای نوشتن جمله : !Hello, World می‌باشد. که می‌توانیم فایل مورد نظر را بر اساس سورس کد خود تغییر دهیم:

// Program.cs
var builder = WebApplication.CreateBuilder();
builder.WebHost.ConfigureKestrel(o => o.AddServerHeader = false);
builder.Logging.ClearProviders();
var app = builder.Build();
app.MapGet("/", () => "Hello, World!");
app.Run();

اجرای برنامه

برای اجرای برنامه ساخته شده وارد مسیر اصلی پروژه: cd hello-dotnetcore شده و دستور زیر را وارد می‌کنیم:

$ dotnet run
The current time is 5/29/2022 9:10:14 AM

اکنون http://localhost:8080 را در مرورگر خود باز کرده تا مطمئن شویم برنامه dotnetcore ما کار می‌کند.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه dotnetcore در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-dotnetcore"
platform: "dotnetcore"
port: 80

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی dotnetcore ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از ورود به حساب خود در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-dotnetcore.onfing.ir