برنامه‌های Laravel
برنامه‌های Laravel

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه Laravel

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه Laravel ساده در فینگ را یاد خواهیم گرفت.

برنامه hello-laravel

برای ساخت یک برنامه‌ی لاراول، ابتدا دستور زیر را در ترمینال خود وارد می‌کنیم:

$ composer create-project laravel/laravel hello-laravel
  • فریمورک لاراول برای نصب و مدیریت وابستگی‌های خود از پکیج منیجر Composer استفاده می‌کند. می‌توانید به صفحه‌ی نصب کامپوزر مراجعه کرده و برای نصب آن اقدام کنید.
  • به پوشه و فایل route/web.php رفته و مسیر(route) زیر را ایجاد می کنیم:
// web.php
<?php
/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/
Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});
  • سپس به مسیر resources/views/welcomel.blade.php می‌رویم و کد زیر را در آن قرار می‌دهیم:
<!-- welcome.blade.php -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ app()->getLocale() }}">
<head>
<title>Home Page</title>
</head>
<body>
<h1> Hello Laravel</h1>
</body>
</html>

اجرای برنامه

معمولا برای اجرای برنامه‌های پی‌اچ‌پی مثل فریمورک لاراول، از وب سرورهای آپاچی یا انجینیکس استفاده می‌شود. اگر بخواهیم از سرور توسعه محلی php استفاده کنیم، می‌توانیم دستور زیر را در مسیر اصلی پروژه‌ی خود وارد کنیم:

$ php artisan serve

مرورگر خود را با آدرس http://127.0.0.1:8000 باز می‌کنیم تا مطمئن شویم برنامه ما به درستی کار می‌کند.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه laravel در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-laravel"
platform: "laravel"
port: 80

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی laravel ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از وارد شدن در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-laravel.onfing.ir