برنامه‌های flask
برنامه‌های flask

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه Flask

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه Flask در فینگ را یاد خواهیم گرفت.

برنامه hello-flask

برای ایجاد یک برنامه flask، فایلی با نام server.py ایجاد می‌کنیم و سپس کد خود را در آن قرار می‌دهیم.

# server.py
from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
@app.route('/<name>')
def hello(name=None):
return render_template('hello.html', name=name)

Flask برای مسیریابی درخواست به یک تابع hello تنظیم شده است که به نوبه خود یک مقدار نام (برگرفته از مسیر درخواست ها) را به یک تابع برای ارائه یک الگو ارسال می کند. این الگو در پوشه‌ی templates با نام hello.html قرار دارد.

<!-- hello.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head> </head>
<body>
<h1>Hello from Fing</h1>
{% if name %}
<h2>and hello to {{name}}</h2>
{% endif %}
</body>
</html>
  • شما باید خود Flask را نصب کنید یا حداقل محیط‌های مجازی را همانطور که در راهنمای نصب فلسک توصیه شده است راه‌اندازی کنید.

هنگامی که محیط مجازی فعال شد، دستور زیر را اجرا می‌کنیم:

$ python -m pip install -r requirements.txt

با اجرای این دستور، فلسک و سایر پکیج‌های مورد نیاز بارگیری می‌شوند.

اجرای برنامه

برنامه‌های Flask با دستور flask run اجرا می شوند، اما قبل از انجام این کار، باید یک متغیر محیطی FLASK_APP تنظیم کنیم تا بگوییم کدام برنامه را می خواهیم اجرا کنیم.

$ export FLASK_APP=server
$ flask run
* Serving Flask app 'server' (lazy loading)
* Environment: production
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Debug mode: off
* Running on http://127.0.0.1:5000 (Press CTRL+C to quit)

این دستور، برنامه server ما را اجرا می‌کند. که می‌توانیم در مرورگر خود به http://localhost:5000 متصل شویم.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه flask در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-flask"
platform: "flask"
port: 8000

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی فلسک ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از وارد شدن در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-flask.onfing.ir