برنامه‌های Php
برنامه‌های Php

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه Php

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه Php در فینگ را یاد خواهیم گرفت.

برنامه hello-php

برای اینکه بتوانیم یک برنامه php ایجاد کنیم در ریشه اصلی پروژه، فایلی را با نام index.php ایجاد کرده و کد خود را داخل آن قرار می‌دهیم:

// index.php
<html>
<head>
<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Hello PHP</p>'; ?>
</body>
</html>

اجرای برنامه

برای اجرای برنامه php خود، می‌توانیم از http server هایی مانند Apache یا Nginx استفاده کنیم.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه php در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-php"
platform: "php"
port: 80

نصب فینگ cli و ورود به آن

برنامه‌ی php ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از وارد شدن در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-php.onfing.ir