برنامه‌های Static
برنامه‌های Static

ساخت، استقرار و اجرای یک برنامه Static

در این راهنما نحوه‌ی اجرای یک برنامه Static را در فینگ یاد خواهیم گرفت.

برنامه hello-static

برای ایجاد یک برنامه static، در ریشه پروژه فایلی را با نام index.html ایجاد می‌کنیم و کد خود را داخل آن قرار می‌دهیم:

<!-- index.html -->
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Document</title>
</head>
<body>
<h1>Hello World</h1>
</body>
</html>

اجرای برنامه

برنامه استاتیک خود را اجرا می‌کنیم تا از صحت آن اطلاع پیدا کنیم.

  • بعداز اجرای موفقیت آمیز برنامه، اکنون می‌توانیم آن را جهت استقرار بر روی سرویس ابری فینگ آماده کنیم.

استقرار برنامه static در فینگ

برای استقرار برنامه‌ی خود بر روی سکوی ابری فینگ، باید یک برنامه را ایجاد کنید. برای اطلاع از چگونگی ایجاد آن، به بخش ساخت برنامه در فینگ مراجعه کنید.

ایجاد فایل fing.yaml

در ریشه اصلی پروژه خود، فایلی را با نام fing.yaml ایجاد می‌کنیم و اطلاعات پایه‌ای برنامه‌ی خود را در آن قرار می‌دهیم. که می‌توان نام برنامه، پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنیم و همچنین پورتی که برنامه‌ی ما بر روی آن listen می‌کند را مشخص کنیم.

# fing.yaml
app: "hello-static"
platform: "static"
port: 80

نصب فینگ CLI و ورود به آن

برنامه‌ی static ما آماده‌ی استقرار بر روی سکوی ابری فینگ می‌باشد و این بدین معناست که ما برای مدیریت برنامه‌های خود به فینگ cli نیاز داریم. اگر هنوز آن را نصب نکرده‌اید به راهنمای نصب ما بروید و بعد از نصب، وارد حساب خود شوید.

دستور استقرار

بعد از وارد شدن در فینگ CLI، در مسیر اصلی پروژه‌ی خود دستور زیر را وارد می‌کنیم تا اولین استقرار انجام شود:

$ fing up

مشاهده خروجی

بعد از انجام مراحل قبلی و اولین استقرار، فینگ برای برنامه‌ی ما زیر دامنه‌ای اختصاص می‌دهد که می‌توانیم از طریق آن از صحت استقرار برنامه خود در سرویس ابری فینگ مطمئن شویم.

زیر دامنه‌ی ما به این صورت خواهد بود: https://hello-static.onfing.ir